Loading...
 

Odyschrift maakt het makkelijker een computer te bedienen met een toetsenbord. Een toetsenbord heeft een honderdtal toetsen. Elk daarvan staat voor meerdere computerinstructies. Die omvang maakt een toetsenbord onoverzichtelijk. Odyschrift is een set van vier symbolen. Deze informeren over de plaats van bijvoorbeeld een toets op een toetsenbord. Met behulp van die toetsen kan een gebruiker een toets selecteren op het grote toetsenbord. Hij kan dus doen met vier toetsen, wat hij ook kan doen met een honderdtal toetsen. Als gebruikers eenmaal vertrouwd zijn met Odyschrift zullen ze profiteren van de grotere overzichtelijkheid die Odyschrift biedt - drie odytekens staan symbool voor de plaats van een toets. Voor blinden en gehandicapten vergroot Odyschrift de toegankelijkheid van de computer zelf. Zij kunnen met één hand zonder die hand te verplaatsen alles doen wat ook met het grote toetsenbord kan.

Drie dobbelstenen

De werking van Odyschrift wordt goed geïllustreerd met een set van drie speciale dobbelstenen. Een van de stenen draagt de letters "O", "E", "I" en "A" ; de andere twee bieden de letters "D", "R", ""M" en "F". Door deze inrichting kan er na elke worp een uitspreekbaar woord van drie letters gevormd worden. Deze woorden kunnen de namen zijn voor 64 vierhoeken, denk aan de velden van een schaakbord.

De namen voor de velden zijn gevormd door:

  1. het hele bord in vieren te verdelen en elk deel met een van de vier medeklinkers te verbinden.
  2. elk van deze delen weer verder in vier te verdelen en aan de medeklinker van het grotere deel een van de vier klinkers toe te voegen. Nu hebben 16 vierhoeken een naam.
  3. na verdeling van elk van deze 16 vierhoeken en toekenning van een van de medeklinkers, heeft elk van de velden een unieke naam van drie letters.

Typmachine

De Odyschrift tekens kunnen getypt worden. Er zijn acht letters gebruikt, maar om de Odywoorden te 'typen' zijn vier toetsen voldoende. Er is geen spatiebalk nodig om de woorden van elkaar te scheiden. Er zijn steeds drie toetsaanslagen nodig . Daardoor is er afwisseling een klinker en een medeklinker nodig, maar nooit tegelijk.

Educatieve bordspelen.

De dobbelstenen kunnen gebruikt worden bij bordspellen. De uitkomst is immers steeds een veld in een matrix van 8 bij 8 velden. De letters hebben namelijk niet alleen een klankwaarde, waardoor de odywoorden woorden zijn, maar ook een positiewaarde, waardoor de woorden telwoorden zijn.

In de eerste plaats zijn het rangtelwoorden. De symbolen hebben een vaste plaats in de reeks van symbolen. De eerste plaats is voor de letters 'D' en 'O', de tweede voor de letters 'R' en 'E' , de letters 'M' en Í' staan derde en de letters 'F' en 'A' nemen de laatste en vierde plaats in. Deze rangtelwoorden kunnen ook gebruikt worden als hoofdtelwoorden. Dit maakt dat men ook met de odywoorden kan rekenen en dat de bordspellen op basis van odystenen nuttig kunnen zijn in het reken- of wiskundeonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het gesprek in de klas over het zestientallig talstelsel. Voor dat gesprek neemt men de dobbelsteen met de klinker en een van de dobbelstenen met een medeklinker. De vier notennamen DO, RE, MI en FA bieden een ezelsbrug om de volgorde van de symbolen te onthouden. De letters 'DO' staat op de eerste plaats, dus voor 1 als hoofdtelwoord. Als we 'DO' vertalen naar Arabisch cijfers, staat het voor 01, dus 'D' voor 0 en 'O' voor 1. In dezelfde lijn staat 'RE' voor 6 decimaal uitgedrukt en 12 in een viertallig talstelsel dat gebruik maakt van Arabische cijfers ( 1 *4 + 2 = 6), 'MI' voor 11 decimaal en 23 viertallig (2 * 4 + 3 = 11), 'FA' is gelijk aan decimaal 16, viertallig 34 (3*4 +4 = 16).
De letters staan in de juiste volgorde op de dobbelstenen. Door ze steeds een slag te draaien kan men ze gebruiken bij het tellen. Met andere woorden: de stenen kunnen ook gebruikt worden voor een telraam.


Odyschrift is dan ook behalve de naam voor een set van drie dobbelstenen, ook de verzamelnaam voor (educatieve) bordspellen waarbij die stenen gebruikt worden.

Een onderneming

Behalve dat Odyschrift de naam is voor een set van dobbelstenen en de verzamelnaam voor de spelen die er mee gespeeld kunnen worden en voor een manier om de toegang tot de computer te verbeteren, is het de naam voor een bedrijf in oprichting. Op 28 februari 2023 is het bedrijf ingeschreven. Bedrijven willen hun missie in de wereld graag op een compacte en begrijpelijke manier kenbaar maken. Odyschrift wil de computer toegankelijker maken, met name voor blinden en gehandicapten, door een symbolensysteem te promoten dat geschikter is als symbolensysteem voor computeropdrachten. Dat is het brailleschrift. Het brailleschrift is al volop in gebruik bij blinden en slechtzienden en heeft precies dezelfde structuur als Odyschrift. Educatieve bordspellen zijn een uitstekend middel tot dat doel.

Als u meer wilt weten, mail mij info aan odyschrift.nl.

Alle van Meeteren